skip to Main Content
14 Fot (4,26 m)...kr 6.970
15 Fot (4,59 m)...kr 8.150
16 Fot (4,88 m)...kr 8.840
17 Fot (5,19 m)...kr 9.730
18 Fot (5,49 m)...kr 10.130
19 Fot (5,80 m)...kr 11.260
20 Fot (6,10 m)...kr 12.270
21 Fot (6,40 m)... kr 13.060
22 Fot (6,72 m)... kr 13.490
23 Fot (7,01 m)... kr 14.350
24 Fot (7,33 m)... kr 14.930
25 Fot (7,62 m)...kr 15.670
26 Fot (7,92 m) ...kr 18.150
27 Fot (8,23 m)...kr 19.560
28 Fot (8,53 m)...kr 20.560
29 Fot (8,83 m)...kr 20.500
30 Fot (9,20 m)...kr 21.870
34 Fot (10,36 m)...22.950

Prisen inkluderer høyttrykksspyling under og utvendig, opptak og utsetting ved verksted.

BÅTPLEIE - tillegg til opplag
Stoffing...Pr. Fot kr 190
Utvendig polering 10 -17 ft...Pr. Fot kr 130
Utvendig polering 18-23 ft...Pr. Fot kr 160
Utvendig polering 24-30 ft ...Pr. Fot kr 180
Utvendig polering 31-34 ft ...Pr. Fot kr 210
Innvendig vask og polering...Pr. Time. kr 968
Innvendig vask...Pr. Time. kr 968
Teaksmøring med innvendig vask *...Pr. Time. kr 968

* Tillegg for rensemiddel og teakolje.

Evt. feil ved båt og motor må oppgis ved innlevering.
Alle rom må tømmes. Vi tar ikke ansvar for løse ting i båten. Det kan forekomme jordslag på gjenglemt tøy.
Båten må være forsikret av eier hele vinteren. Hallene er godkjent for båtopplag.
Opplag faktureres på høsten.
Service, båtpleie og eventuelle tilleggsjobber faktureres når det er utført.
Transport etter avtale.